Általános Feltételek

A Koninklijke Metaalunie (a holland fémipari kis- és középvállalkozások szervezete) által közzétett Általános Megállapodási Feltételek

 

A továbbiakban METAALUNIE MEGÁLLAPODÁSI FELTÉTELEK, benyújtva a Rotterdami Kerületi Bíróság Hivatalához 2014 január 1.

Kiadva a Koninklijke Metaalunie által, Pf. 2600, 3430 GA Nieuwegein, Hollandia.

 

.Koninklijke Metaalunie

 

1 Cikkely: A feltételek alkalmazhatósága

1.1. A jelen Megállapodási Feltételek  alkalmazhatóak a Koninklijke Metaalunie minden egyes tagja által benyújtott ajánlattételre, az általuk kötött megállapodásokra s az ezekből eredő további megállapodásra, amennyiben az ajánlattevő illetve a beszállító a Metaalunie tagja.

1.2. A Metaalunie tagja, aki ezeket a Megállapodási Feltételeket választotta, a Kivitelező. A megállapodás másik fele az Ügyfél.

1.3. Minden esetben, amikor bármilyen ellentmondás van a Kivitelező és az Ügyfél által kötött megállapodás és a jelen Megállapodási Feltételek között, a megállapodás rendelkezési az irányadóak.

1.4. A jelen Megállapodási Feltételek használatára csakis a Metaalunie tagja jogosult.

2 Cikkely: Ajánlattétel

2.1. Az összes ajánlattétel nem kötelező jellegű.

2.2. Ha az Ügyfél a Kivitelezőnek adatokat, műszaki rajzokat és hasonló dokumentumokat ad át, a Kivitelezőnek joga van ezek pontosságára és teljességére hivatkozni az ajánlattétel közben.

2.3. Az ajánlatban szereplő árak gyári árakon, a Kivitelező székhelye szerinti árakon alapulnak az Incoterms 2010-nek megfelelően. Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁt és a csomagolási költségeket.

2.4. Ha az Ügyfél nem fogadja el a Kivitelező ajánlatát, a Kivitelezőnek joga van kiszámlázni az Ügyfélnek az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerült költségek összegét.

3 Cikkely: A szellemi tulajdonjogok

3.1. Eltérő írásos megállapodás hiányában a Kivitelező fenntartja a szerzői jogot és az összes iparjogvédelmi jogát az ajánlatában szereplő adatokra, valamint a terveire, fényképeire, műszaki rajzaira, modelljeire (beleértve a kísérleti modelleket), számítógépes programjaira és ezekhez hasonlókra.

3.2. Az 1 bekezdésben megnevezett adatok iránti jog akkor is a Kivitelező tulajdonában marad, ha ezek előállítási költségét az Ügyfél fedezte. Ezeket az adatokat nem szabad másolni, használni illetve harmadik személynek átadni a Kivitelező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ezen rendelkezés megsértése esetén az Ügyfél € 25,000 összegnyi azonnali kártérítés megfizetésére lesz köteles a Kivitelező javára. Ezen az összegen kívül a Kivitelezőnek joga van az elszenvedett károkért kártérítési igénnyel lépni fel az Ügyfél ellen, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

3.3. A Kivitelező első felszólítására az Ügyfél köteles az 1 bekezdésben említett, s a rendelkezésére bocsátott adatok visszaszolgáltatására a Kivitelező által meghatározott határidőn belül. Ezen rendelkezés megsértése esetén az Ügyfél € 1,000 összegnyi azonnali kártérítés megfizetésére lesz köteles a Kivitelező javára. Ezen az összegen kívül a Kivitelezőnek joga van az elszenvedett károkért kártérítési igénnyel lépni fel az Ügyfél ellen, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

4 Cikkely: Tanácsadás és tájékoztatás

4.1. Az Ügyfélnek nem származtatható semmilyen jogosultsága azok iránt az információk és tanácsok iránt, amiket a Kivitelezőtől kapott s melyek nem vonatkoznak a megállapodásra.

4.2. Ha az Ügyfél a Kivitelezőnek adatokat, műszaki rajzokat és hasonló dokumentumokat ad át, a Kivitelezőnek joga van ezek pontosságára és teljességére hivatkozni a megállapodás teljesítése közben.

4.3. Az Ügyfél kártalanítja a Kivitelezőt minden olyan harmadik fél kártérítési követelésével szemben, amit az Ügyfél által illetve nevében szolgáltatott  tanácsokkal, műszaki rajzokkal, számításokkal, tervekkel, anyagokkal, mintákkal, modellekkel és hasonlóakkal kapcsolatban merültek fel.

5 Cikkely: Szállítási határidő / teljesítési határidő

5.1. A szállítási határidőt és/vagy a teljesítési határidőt a Kivitelező határozza meg becslés alapján.

5.2. A szállítási határidő és/vagy a teljesítési határidő meghatározásánál a Kivitelező azt feltételezi, hogy képes lesz végrehajtani a feladatot az abban az időpontban ismeretében lévő adatok alapján.

5.3. A szállítási határidő és/vagy a teljesítési határidő kezdete attól a pillanattól számítható, amikor is meg lett kötve a megállapodás az összes gazdasági és műszaki részletet illetően, s az összes szükséges adat, végleges és elfogadott tervrajz és ehhez hasonlók a Kivitelező rendelkezésére lettek bocsátva, az egyeztetett fizetés illetve részletfizetés megérkezett s feladat végrehajtásához szükséges feltételek teljesültek.

5.4.  a. Abban az esetben, amikor szállítási határidővel és/vagy a teljesítési határidővel kapcsolatos körülmények, amelyek ismertek voltak a Kivitelező számára, megváltoztak a határidők egyeztetésének időpontjához képest, a Kivitelezőnek joga van meghosszabbítani emez határidőket azzal az időszakkal, amely szükséges az új körülmények figyelembe vételével a feladat teljesítéséhez. Ha a munkák a Kivitelező ütemtervébe nem illenek bele, ezeket a Kivitelező minél hamarabb teljesíti amint azt ideje engedi.

b. Abban az esetben, amikor a megállapodás módosításra kerül, a szállítási határidő és/vagy a teljesítési határidő is meg lesz hosszabbítva azzal az időszakkal, amelyre a Kivitelezőnek szüksége van hogy az új feladatok teljesítéséhez szükséges anyagokat és alkatrészeket beszerezze s a módosításból eredő munkákat végrehajtsa. Ha a módosításból eredő munkák a Kivitelező ütemtervébe nem illenek bele, ezeket a Kivitelező minél hamarabb teljesíti amint azt ideje engedi.

 c. Ha a Kivitelező felfüggeszti a kötelezettségeit, a szállítási határidő és/vagy a teljesítési határidő is eltolódok a felfüggesztés időszakával. Ha a munkák folytatása a Kivitelező ütemtervébe nem illik bele, ezeket a Kivitelező minél hamarabb teljesíti amint azt ideje engedi.

d. Zord időjárás esetén a szállítási határidő és/vagy a teljesítési határidő eltolódik a az időjárás okozta késedelem időszakával.

5.5 Az Ügyfél köteles megfizetni a Kivitelező összes költségét, amit az 5.4 cikkelyben leírtak okoztak a szállítási határidő és/vagy a teljesítési határidő eltolódásával kapcsolatban.

5.6 Ha a szállítási határidő és/vagy a teljesítési határidő túl lesz lépve, ez semmilyen esetben sem jogosít fel kártérítési igény benyújtására illetve a megállapodás felmondására.

6 Cikkely: Kockázat átvállalása

6.1. A leszállítás az üzemből illetve a Kivitelező székhelyéről történik az Incoterms 2010 feltételei szerint. Az áruval kapcsolatos kockázat az Ügyfélre száll amint a Kivitelező az árut az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

6.2. Az 1 bekezdésben foglaltak mellett a Kivitelező és az Ügyfél megállapodhatnak, hogy a Kivitelező lesz felelős az áru leszállításáért. Ebben az esetben a tárolással, felrakással, szállítással és lerakodással kapcsolatos kockázatot az Ügyfél viseli. Az Ügyfél erre az esetre köthet biztosítást.

6.3. Abban az esetben amikor a vásárlás csere alapján (inruil)  történik, s az Ügyfél visszatartja a kicserélendő árut míg meg nem érkezik az új áru hozzá, a kicserélendő áruval kapcsolatos kockázatot az Ügyfél viseli amíg azt az árut a Kivitelező rendelkezésére nem bocsátotta. Ha az Ügyfél nem képes leszállítani az árut olyan állapotban, mint amiben az áru a megállapodás megkötésének napján volt található, a Kivitelező jogosult a megállapodás felmondására.

7 Cikkely: Árváltozás

7.1. A Kivitelező az Ügyfélre terhelheti a megállapodás megkötését követő költségokozó tényezők okozta árnövekedést.

7.2. Az Ügyfél köteles lesz megfizetni az 1 bekezdésben foglalt árnövekedésből eredő összegeket az alant foglalt esetekben, a Kivitelező saját belátása szerint:

a. amint az árnövekedés megtörténik;

b. a tőkeösszeg esedékessége idején;

c. a következő egyeztetett fizetési határidőn belül

8 Cikkely: Vis maior

8.1. A Kivitelező jogosult felfüggeszteni kötelezettségeinek teljesítését, ha szerződéses kötelezettségeinek teljesítését átmenetileg akadályoztatja egy vis maior eset.

8.2 A vis maior kifejezés alatt többek között azok a körülmények értendők, amikor is a beszállítók nem teljesítenek megfelelő módon, a Kivitelező alvállalkozói illetve a Kivitelező által leszerződtetett fuvarozó cégek nem teljesítenek illetve nem megfelelő módon teljesítenek, valamint azon időjárási körülmények, mint a földrengés, tűzeset, áramszünet, veszteség, szerszámok illetve anyag megsemmisülése illetve eltulajdonítása, útlezárások, sztrájkok, munkabeszüntetés illetve import vagy pedig kereskedelmi megszorítások.

8.3 Ha a Kivitelező teljesítési képtelensége több mint hat hónapig tart, akkor tovább már nem jogosult a teljesítés felfüggesztésére. Ennek a határidőnek a leteltével az Ügyfél és a Kivitelező azonnali hatállyal megszüntetheti a megállapodást, de ez csak azokra a kötelezettségekre vonatkozik, amelyek nem lettek teljesítve. 

8.4 Abban az esetben, amikor a vis maior tényező miatt a teljesítés maradandóan lehetetlenné válik, mindkét fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetetni a megállapodást a még nem teljesített kötelezettségekre vonatkozóan.

8.5. A felek nem jogosultak bármilyen kártérítésre az e cikkely alapján felfüggesztett illetve megszüntetett megállapodásból eredő károk tekintetében.

9 Cikkely: A munka köre

9.1. Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy minden, a munka elvégzéséhez szükséges engedély, mentesség illetve hatósági engedély időben meg lett szerezve. A Kivitelező első felszólítására az Ügyfél Köteles elküldeni a Kivitelezőnek a fent említett dokumentumok másolatát.

9.2 A munka ára nem tartalmazza a következőket:

a. földmunka, cölöpverés, vágási és törési tevékenységek, alapozási munka, betonozás, vakolás, festés, tapétázás, felújítási munkálatok és egyéb építkezéssel kapcsolatos munkálatok költségeit;

b. a gáz, víz és villany bekötésének költségeit illetve egyéb  infrastruktúra fejlesztések költségeit;

c. a munkaterületen illetve annak közelében felmerülhető esetleges károk előfordulásának megakadályozására irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatos költségeket.

d. az anyagok, építőanyagok vagy hulladék eltávolításának költségeit;

e. az utazási és szállási költségeket.

10 Cikkely: Munkafeltételek módosítása

10.1. A munkafeltételek módosítása a következő esetekben a megállapodás módosítását vonja maga után:

a. a tervezési, műszaki vagy szerződésé dokumentumok megváltoztak;

b. az Ügyfél által nyújtott tájékoztatás nem tényszerűen pontos;

c. a mennyiségek több mint 10%-al eltérnek a becsült mennyiségektől.

10.2. A szerződés kiegészítéseket a szerződés kiegészítésének idején érvényben lévő árképzési tényezők alapján végzik. A szerződéses levonások a megállapodás megkötésének napján érvényben lévő árképzési tényezők alapján kerülnek kiszámításra.

10.3. Az Ügyfél köteles lesz megfizetni az 1 bekezdésben foglalt szerződés módosításból eredő összegeket az alant foglalt esetekben, a Kivitelező saját belátása szerint:

a. amint a szerződés módosítás megkötésre kerül;

b. a tőkeösszeg esedékessége idején;

c. a következő egyeztetett fizetési határidőn belül.

10.4. Ha a szerződéses levonások összege meghaladja a szerződés módosítás összegét, a végleges rendezésnél a Kivitelező jogosult lesz az Ügyfélre terhelni a különbség 10%-át. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, amikor a szerződéses levonások a Kivitelező kérésére lettek elvégezve.

11 Cikkely: A munka végzése

11.1. Az Ügyfél biztosítja a Kivitelezőnek a munka megszakítások nélkül történő végzésének lehetőségét, s gondoskodik arról, hogy az egyezetett időpontban a Kivitelező rendelkezésére állnak majd a megfelelő körülmények, mint például:

a. gáz, víz és elektromos áram;

b. fűtés;

c. zárható és száraz tárolási felület;

d. a Munkakörülményekről szóló törvények és rendeletek által megkövetelt létesítmények.

11.2. Az Ügyfél viseli a kockázatot és felelősséget minden egyes olyan káreseményért, amit a Kivitelező, az Ügyfél illetve harmadik fél tulajdonát képező bármely tárgy – mint például szerszámok, a munka közben felhasznált anyagok illetve használatra előkésztett anyagok amik a munkaterületen illetve egyéb, előre egyeztetett helyszínen találhatóak - elvesztése, ellopása, elégése, megrongálása okozott.

11.3. Az Ügyfél köteles megfelelő módon bebiztosítani saját magát az e cikkely 2 bekezdésében foglaltak megtörténte esetére. Továbbá, az Ügyfél köteles biztosítást kötni a munkák során felhasznált anyagokkal kapcsolatos káresetek tekintetében. A Kivitelező első felszólítására az Ügyfél Köteles elküldeni a biztosítási kötvényt a biztosítási díj befizetését igazoló bizonylattal egyetemben. Káreset fellépése esetén az Ügyfél köteles ezt jelenteni a biztosítónak minden késedelem nélkül további feldolgozás és elszámolás végett.

11.4. Ha az Ügyfél nem tesz eleget az előző bekezdésekben foglalt kötelezettségeinek, s ez a munkálatok késleltetéséhez vezet, a munkálatok azon nyomban elvégzésre kerülnek amint az Ügyfél teljesítette kötelezettségeit e téren s a Kivitelező ütemterve ezt lehetővé teszi. Az Ügyfél felelős mindazokért a károkért amiket a Kivitelező a késedelemből kifolyólag elszenvedett.

12 Cikkely: A munka befejezése

12.1. A munka befejezettnek tekintendő a következő esetekben:

a. amikor az Ügyfél a munkát elvégzettnek tekinti;

b. amennyiben a munka eredményét az Ügyfél használatba veszi. Ha az Ügyfél a munka részeredményét veszi használatba, ez a részeredmény befejezettnek tekintendő;

c. amennyiben a Kivitelező írásban értesíti az Ügyfelet, hogy a munka be lett fejezve s az Ügyfél az értesítés kézhez vételétől számított 14 napon belül írásban nem válaszol, hogy elfogadja-e vagy sem az elvégzett munkát;

d. ha az Ügyfél nem fogadja el a munkát a kisebb hibákra illetve hiányosságokra hivatkozva, melyeket 30 napon belül orvosolni lehet illetve le lehet szállítani, s az Ügyfél a munka eredményét használatba veszi.

12.2. ha az Ügyfél nem veszi át a munkát, köteles erről írásban értesíteni a Kivitelezőt, megadva az elutasítás  indokát. Az Ügyfélnek lehetővé kell tennie a Kivitelező számára a munka befejezését.

12.3. Az Ügyfél kártalanítja a Kivitelezőt minden olyan harmadik fél kártérítési követelésével szemben, amelyek a már elvégzett munka részei által a munka még el nem végzett részein okozott károkból származnak.  

13 Cikkely: Felelősség

13.1. Az Ügyfélnek felróható mulasztás esetén az Ügyfél köteles szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére.

13.2 A Kivitelező kártérítési kötelezettsége, függetlenül a jogi alaptól, csak arra a kárra korlátozott, amelyre a Kivitelező biztosítva van, miután biztosítást kötött illetve azt a nevében megkötötték, de a kártérítés összege nem haladhatja meg a biztosítási összeget amit az adott ügyben a biztosító kifizetett.

13.3. Ha bármilyen okból a Kivitelező nem hivatkozhat a 2 bekezdésben foglaltakra, akkor a kártérítési kötelezettsége nem haladhatja meg a szerződéses összeg 15% (nem számítva bele az ÁFA összegét). Ha a megállapodás alkatrészekről illetve részleges teljesítésekről szól, akkor a kártérítési kötelezettsége nem haladhatja meg a alkatrészek illetve részleges teljesítések értékének 15% (nem számítva bele az ÁFA összegét).

13.4. Az alábbi esetekben kizárt a kártérítési kötelezettség:

a. következményes veszteség, beleértve az üzemszüneti veszteséget, termelési veszteséget, elmaradt haszont, szállítási költségeket illetve utazási- és szállásköltségeket. Ezekre az Ügyfélnek kell biztosítást kötnie, ha ez lehetséges;

b. az általa gondozott, őrzött illetve ellenőrzése alatt lévő áruban keletkezett károk esetén. Ezek a káresetek vonatkoznak az árun végzett teljesítési munkálatok által illetve közben okozott károkra, illetve a teljesítés helyszínén a munkaterületen található áruban okozott károkra. Az Ügyfél biztosítást köthet ezekre a káresetekre, ha ilyen kívánsága van;

c. a Kivitelező nem vezető beosztású alkalmazottai illetve képviselői által szándékosan illetve tudatosan gondatlanul okozott károkért.

13.5. A Kivitelező nem felelős az Ügyfél által illetve nevében leszállított anyagokon keletkezett károkért, ha azokat a nem megfelelő kezelés okozta.

13.6 Az Ügyfél kártalanítja a Kivitelezőt minden olyan egyes, harmadik fél által benyújtott kártérítési követeléssel szemben, mely termékfelelősségi hiba eredményeként lett benyújtva egy olyan termékkel kapcsolatban, amit az Ügyfél egy harmadik fél számára leszállított, s mely egészében illetve részben a Kivitelező által elkészített termékeket és/vagy anyagokat tartalmazott. Az Ügyfél köteles megtéríteni a Kivitelező számára az összes, ez üggyel kapcsolatban elszenvedett kárt, beleértve a védekezés költségeit.

14 Cikkely: Jótállás és egyéb követelések

14.1. Eltérő írásos megállapodás hiányában a Kivitelező garantálja a megállapodás megfelelő módon történő végrehajtását a megrendelés leszállítását/végrehajtását követő hat hónapon belül. Abban az esetben amikor a szavatossági idő eltér az e bekezdésben meghatározottól, a cikkely összes egyéb rendelkezése továbbra is érvényben marad.

14.2. Ha a megkötött megállapodás nem megfelelő módon lett teljesítve, a Kivitelező dönti el, hogy teljesíti-e azt megfelelő módon illetve hogy terheli-e az Ügyfelet az elvégzett részfeladatokért. Ha a Kivitelező úgy dönt, hogy teljesíti a megállapodást, az hatással lesz a teljesítés módjára és időpontjára is. Ha a megállapodás teljesítése (teljes egészében vagy részben) az Ügyfél által szolgáltatott anyagokon alapul, az Ügyfél köteles új anyagokat rendelkezésre bocsátani, saját költségére és kockázatára.

14.3. Azok az alkatrészek illetve anyagok amiket a Kivitelező javított ki illetve cserélt ki az Ügyfél által a Kivitelezőhöz küldendők vissza.

14.4. Az Ügyfél állja a következő kiadásokat:

a. a fuvarozási és a szállítási költségeket;

b. a szétszerelés és összeszerelés költségeit;

c. az utazás és szállás költségeit.

14.5. Az Ügyfél köteles minden esetben lehetővé tenni a Kivitelező számára az esetleges hibák elhárítását illetve a megrendelés újbéli végrehajtását.

14.6. Az Ügyfél csak akkor veheti igénybe a jótállással kapcsolatos jogait, ha már rendezte minden kötelezettségét a Kivitelezővel szemben. 

14.7. a. A jótállás nem fedi a következő hibákat:

- normál elhasználódásból eredő hiba;

- nem megfelelő használatból eredő hiba;

- a karbantartás elmulasztásából illetve a nem megfelelő karbantartás okozta hiba;

- az Ügyfél illetve harmadik személy által elvégzett telepítés, szerelés, átalakítás vagy javítás okozta hiba;

- az Ügyfél megrendeléséből eredő illetve abban foglalt hiba illetve alkalmatlanság;

- az Ügyfél által használt anyagok illetve kiegészítő anyagokból eredő hiba illetve alkalmatlanság.

 b. A jótállás nem vonatkozik a következő esetekre:

- azokra a termékekre, melyek már a szállítás  idején nem voltak újak;

- ha az árut az Ügyfél megvizsgálta és javításokat végzett rajta;

- azokra az alkatrészekre, melyekre a gyártói jótállás vonatkozik.

14.8 A cikkely 2-7 bekezdéseinek rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni azokra az Ügyfél által felhozott követelésekre, amik a megállapodás megszegéséből vagy nem szerződésszerű teljesítéséből származnak illetve bármely más az alapjuk.  

14.9 Az Ügyfelet semmilyen más jog nem illeti meg e cikkely értelmében.

15 Cikkely: Panaszbenyújtási határidők

15.1 Az Ügyfél nem hivatkozhat teljesítési hibára, ha azt nem jelenti be írásban a Kivitelező felé a hiba észlelésétől - illetve amikor észlelnie kellet volna - számított 14 napon belül.

15.2 Minden ezzel kapcsolatos jog elvesztésének terhe alatt az Ügyfél köteles bejelenteni a Kivitelezőnek a kiállított számlával kapcsolatos panaszait a fizetési határidő letelte előtt. Ha a fizetési határidő nem hosszabb mint harminc nap, az Ügyfélnek a panaszt a számla kiállításától számított harminc napon belül kell bejelentenie.

16 Cikkely: Az áruátvételi kötelezettség nem teljesítése

16.1 Miután lejárt a szállítási határidő és/vagy a teljesítési határidő, az Ügyfél köteles átvenni a megállapodás tárgyát képező árut illetve árukat.

16.2 Az Ügyfél köteles együttműködni a Kivitelezővel az áru leszállításának céljából.

16.3 Amennyiben az Ügyfél nem veszi át az árut, ennek a raktározását a Kivitelező vállalja az Ügyfél kockázatára és költségére.

16.4 Az 1 és/vagy 2 pontban leírtak megsértésével az Ügyfél kötbért köteles fizetni a Kivitelezőnek, melynek összege napi € 250 s a büntetés maximális összege € 25,000. Ezen felül a büntetésen kívül a Kivitelezőnek joga van fellépni kártérítési igénnyel a hatályos jogszabályokon belül.

17 Cikkely: Fizetség

17.1. A fizetség a Kivitelező székhelyén történik illetve a Kivitelező által megnevezett számlára.

17.2. Eltérő megállapodás hiányában a kifizetésre a következő módon kerül sor:

a. készpénzben, ha az értékesítés az ügyfélszolgálatnál történik;

b. ha a kifizetés részletekben történik:

- a teljes összeg 40%-át a feladatra való kijelölésnél;

- a teljes összeg 50%-át az anyag leszállítását követően, vagy ha az anyag leszállítása nem képezi a megállapodás részét, akkor a munkák megkezdését követően;

- a teljes összeg 10%-át a feladat elvégzését követően;

c. minden más esetben, a számla kézhezvételét követő harminc napon belül.

17.3. Ha az Ügyfél nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, akkor az előre egyeztetett pénzösszeg kifizetése helyett köteles lesz teljesíteni a Kivitelező természetbeni juttatások (inbetalinggeving) formájában történő kiegyenlítésre vonatkozó kérését.

17.4. Az Ügyfél azon joga, hogy elindítson illetve visszatartson kifizetéseket a Kivitelező döntésétől függ, azon esetek kivételével, amikor Kivitelező csődöt jelent illetve a Kivitelező törvényes tartozása miatt a kifizetés átütemezésre kerül.

17.5 Függetlenül attól, hogy a Kivitelező teljes egészében teljesítette-e a megállapodásban foglaltakat, minden, amit a jelen megállapodás hatálya alatt az Ügyfél birtokol illetve birtokolni fog, azonnal esedékes és kifizetendő, ha:

a. a fizetési határidő túl lett lépve;

b. kérelem lett benyújtva az Ügyfél elleni csődeljárás elindítására illetve  kifizetéseinek felfüggesztésére;

c. letiltási utasítás érkezett az Ügyfél áruira és követeléseire;

d. az Ügyfél (a cég) megszűnik vagy felszámolás alatt áll.

e. az Ügyfél (természetes személy) magáncsőd miatti adósság átütemezést kér, gondnokság alá helyezik, vagy meghal.

 17.6 Ha a kifizetés nem történik meg az egyeztetett határidőn belül, az Ügyfélnek azonnali hatállyal késedelmi kamatot számíthat fel a Kivitelező. A késedelmi kamat mértéke évi 12%, de megegyezik a jogszabály által előírt kamatlábbal, ha az utóbbi magasabb. A késedelmi kamat felszámításánál egy nem egész hónap egész hónapként kerül felszámításra.

17.7 A Kivitelezőnek joga van kölcsönös levonással rendezni az Ügyfél iránti tartozásait az Ügyfél kötelezettségeinek megfelelő összegig a Kivitelező érdekeltségébe tartozó egyéb cégeknél. Továbbá, a Kivitelezőnek joga van kölcsönös levonással rendezni az Ügyfél a Kivitelező érdekeltségébe tartozó egyéb cégek iránti tartozásait a kötelezettségnek megfelelő összegig. Ezenfelül, a Kivitelezőnek joga van kölcsönös levonással rendezni az Ügyfél iránti tartozásait a Kivitelező kötelezettségeinek megfelelő összegig az Ügyfél érdekeltségébe tartozó egyéb cégeknél.  Az érdekeltségbe tartozó cégeken ugyanabba a cégcsoportba tartozó cégeket értünk, a Holland Polgári Törvénykönyv 2:24b cikkelye, és a részesedést illetően a  Holland Polgári Törvénykönyv 2:24c cikkelye értelmében.

17.8 Ha a kifizetés nem történik meg az egyeztetett határidőn belül, az Ügyfél köteles lesz megtéríteni a Kivitelező számára a bíróságon kívüli költségeket, legalább € 75 értékben.

Ezek a költségek a következő táblázat alapján kerülnek felszámításra (tőkeösszeg plusz kamatok):

Az első € 3,000 után 15%

Minden további összeg után egészen a € 6,000 határig - 10%

Minden további összeg után egészen a € 15,000 határig - 8%

Minden további összeg után egészen a € 60,000 határig - 5%

a € 60,000 fölötti összegeknél - 3%

A bíróságon kívüli költségeket tényleges összegük szerint kell megtéríteni, ha az magasabb, mint a táblázatban szereplő értékek.   

17.9 Ha a bírói ítélet a Kivitelezőnek kedvez, akkor az összes a perrel kapcsolatos kiadás megtérítése az Ügyfél kötelessége.   

18 Cikkely: Biztonság

18.1. Függetlenül attól, hogy milyen fizetési feltételekben állapodtak meg a Felek, a Kivitelező első felszólítására az Ügyfél köteles olyan biztosítékot szolgáltatni a fizetést illetően, amit a Kivitelező szükségesnek tart. Ha az Ügyfél nem tesz eleget ennek a kötelezettségének a megadott határidőn belül, ez alapértelmezetten a teljesítés elmaradását jelenti. Ebben az esetben a Kivitelező jogosult felmondani a megállapodást s kártérítési igényt nyújtani be az Ügyfél felé.

18.2. A Kivitelező tulajdonában marad minden leszállított áru, mindaddig amíg az Ügyfél:

a. nem tesz eleget a jelen megállapodásból illetve egyéb megállapodásokból származó kötelezettségeinek;

b. meg nem fizette azokat a tartozásokat amik a fent említett megállapodásokból eredő kötelezettségeinek be nem tartásából származnak, mint például sérülések, büntetések, kamatok és költségek.

18.3. Mindaddig amíg a leszállított áruk tulajdonjoga nem lett átadva, az Ügyfél ezeket nem terhelheti illetve idegenítheti el a hagyományos üzletvitele során.

18.4. Amint az Ügyfél a tulajdonjog fenntartására hivatkozott, birtokba veheti a leszállított árut. Az Ügyfél teljes körű együttműködését biztosítja e célból.

18.5. A Kivitelezőnek joga van zálogjoggal terhelni és visszatartani az összes leszállított illetve leszállítandó árut, bármilyen okból kifolyólag és bármilyen kárigény miatt amit a Kivitelező az Ügyfél ellen benyújtott illetve benyújthat, ha valaki ezekről le is akarna mondani.

18.6. Abban az esetben, ha az árut a Kivitelező leszállította az Ügyfélnek a jelen megállapodásnak megfelelően, s az Ügyfél eleget tett kötelezettségeinek, a tulajdonjog fenntartás ismét kérdésessé válik ha az Ügyfél nem tesz eleget más megkötött megállapodásból eredő kötelezettségének.

19 cikkely: A Megállapodás megszüntetése

Ha az Ügyfél fel szeretné mondani a megállapodást nem a Kivitelező hibája miatt, s a Kivitelező ebbe beleegyezését adja, a megállapodás közös megegyezéssel megszüntethető. Ebben az esetben a Kivitelező kártalanításra jogosult minden anyagi veszteségért, amit elszenvedett, az elmaradt haszon miatt s az eddigi költségek miatt.

20 cikkely: Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

20.1. A holland jog az alkalmazandó.

20.2. A Bécsi Vételi Egyezmény (C.I.S.G.) nem alkalmazható, sem pedig más olyan nemzetközi egyezmény, melynek kizárása megengedett.

20.3. A jogviták elbírálására kizárólag a Kivitelező székhelye szerinti illetékes Holland Polgári Bíróság az illetékes, kivételt képez az az eset, amikor ez ellentétben áll a hatályos jogszabályokkal. A Kivitelezőnek joga van eltérni ettől a joghatósági szabálytól s a hatályos jogszabályoknak megfelelő  jogrendet választani.

MPC a helyes választás!

  • a tökélets bilincsek Önnek
  • szavatotlt minőség és rugalmasság
Hívjon minket
Discover our vision